Gạt Nhựa Cứng Trung Bình Hexis Đỏ

SKU: HEXISSOUPLE
80,000₫

Mô tả

- Độ cứng trung bình.
- Gạt có 3 đầu tròn và 1 đầu vuông.
- Kích thước 100mm x 70mm

Sản phẩm liên quan

 Gạt Nhựa Cứng Trung Bình Hexis Đỏ